Valberedning utsedd

Efter samråd med bolagets per den 31 december 2017 röstmässigt största aktieägare, kommer valberedningen att bestå av följande tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den 31 december 2017:

· Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, Fårö Capital AB
· Johan Drott, Valcuria Holding AB
· Hans Harvig 
Valberedningen förbereder förslag till årsstämman 2018 avseende bl a stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2018.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till:

info@respiratorius.com

Den 3 april 2018 är senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför Årsstämman 2018, det vill säga 6 veckor före stämmodagen den 15 maj 2018.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Taggar:

Om oss

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).

Prenumerera

Dokument & länkar