VD Johan Drott och tidigare ordförande Christer Fåhraeus tecknar samtliga tilldelade teckningsoptioner

Report this content

Respiratorius AB (publ) meddelar att före detta styrelseordförande Christer Fåhraeus, via Fårö Capital AB, samt VD Johan Drott, via Drott Development AB, har anmält teckning av aktier för samtliga erhållna teckningsoptioner.

Christer Fåhraeus säger i en kommentar, ”Oavsett att jag inte längre är medlem i styrelsen för Respiratorius kvarstår Fårö Capital AB som enskilt störste ägare med ett ograverat förtroende för styrelse och ledning av bolaget.”

Kortfattade instruktioner och viktiga datum

  • Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021.
  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före den 5 juli 2021. Efter detta datum förfaller rätten att teckna aktier och teckningsoptionerna och blir då utan värde.
  • De innehavare som inte önskar att utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med torsdagen den 1 juli 2021 på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO1

  • Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO1 finns tillgängliga på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar