15 skolklasser prisas i nationell klimattävling

Report this content

Klimatmötet i Polen är just avslutat där 15-åriga Greta Thunbergs uppmaning till världens ledare fått stor uppmärksamhet. Ännu en värdefull insats för klimatet att uppmärksamma är de skolklasser som i hård konkurrens kammat hem priser i Pantameras skoltävling ”Pantresan”. Förstapriset gick till klass 4C på Uppsävjaskolan i Uppsala som igår fick motta en värdecheck på 10 000 kronor från Pantamera. 

Igår fick de glada eleverna på Uppsävjaskolan ta emot första priset från Pantamera – en värdecheck på 10 000 kronor för sin klimatprestation. Juryns motivering löd ”Klassen har på ett engagerat sätt och med kreativa lösningar visat att de tagit till sig nya kunskaper inom hållbarhet, energi, återvinning och pant” 

Pantresan, som är ett kombinerat utbildningspaket och tävling som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs sex, har pågått i landets skolor i över 10 år. Syftet är att förmedla kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Den visar på ett enkelt sätt hur ett cirkulärt system fungerar. Under 2018 har 860 klasser deltagit och sammanlagt har Pantresan engagerat över 100 000 elever genom åren. 

–  Pantresan är en av våra viktigaste satsningar för att väcka barns intresse och öka kunskapen kring miljö- och klimatfrågor. Det är de unga som är vår framtid. Om vi kan bidra till att få dem engagerade i hållbarhetsfrågor är mycket vunnet. Ofta är det barnen som uppmanar de vuxna att göra hållbara val. Titta bara på det genomslag som 15-årgia Greta Thunberg fått den senaste tiden, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack. 

 Det har varit mycket givande för eleverna att få jobba med de stora framtidsfrågorna på ett positivt och lekfullt sätt. Jag tror också att det dämpar deras oro för klimatet när vi i Pantresan jobbar med lösningar istället för att fokusera på problemen, säger Marianne Johansson, klasslärare i klass 4C på Uppsävjaskolan. 

Sammanlagt prisades 15 av klasserna som deltog i höstens Pantresa. Undervisningsmaterialet utgår från Skolverkets mål för miljö och livsstil som bland annat säger att elever ska förstå hur användning av produkter i hemmet påverkar miljön.

För mer information kontakta: 
Sara Barthelson Riismark, kommunikationsansvarig Pantamera/Returpack
Mobil: 0706-66 56 59
sara.riismark@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar