Citat

Genom att få hela svenska folket att panta gör vi en stor klimatinsats och det är givetvis viktigt att vi dessutom, i vårt vardagliga arbete, har höga målsättningar för vårt hållbarhetsarbete.
Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef
Vi uppnår med högsta sannolikhet vårt mål ett år tidigare, vilket vi är väldigt stolta över. Vi hanterar ständigt ökande pantvolymer och jobbar därför kontinuerligt med att förbättra våra logistiklösningar och hållbarhetssäkra våra transporter. Tillsammans med våra leverantörer och det nya eldrivna flexoekipaget har vi nu tagit ytterligare ett viktigt steg på resan mot klimatneutralitet till 2030.
Marie Skoog, logistikchef
Just datainsamling och analys är en nyckel i en effektiv elektrifierad fordonsflotta, men också att utbilda förarna. Vid övergång till eldrivna fordon kan föraren påverka energiåtgången i mycket större utsträckning än med förbränningsmotor.
Marie Skoog, logistikchef
Vi är oerhört stolta över Pantamera Humor! Det är något av en plantskola för unga komiker i Sverige, och innehållet och formatet har hela tiden utvecklats i takt med trender och aktuella händelser. För oss har det varit viktigt att ständigt hänga med när det rör sig och utveckla det lilla universum som Pantamera Humor faktiskt blivit.
Lovisa Lannerstedt, projektledare på Pantamera
Vi har knutit upp kalaset kring ett tydligt uppdrag - att skapa den roligaste sketchen någonsin. Men viktigast är ju interaktion och häng med följarna, som är hedersgäster i sammanhanget! I fem år har vi regelbundet fyllt sociala medier med våra sketcher, nu vill vi bjuda på något helt nytt.
Lovisa Lannerstedt, projektledare på Pantamera
Vi är stolta över att ha tagit fram ett kreativt koncept som nått en målgrupp som inte gillar reklam, samtidigt som vi fått fler att panta och sett komiska talanger växa fram.
Lovisa Lannerstedt, projektledare på Pantamera
För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Vårt svenska pantsystem garanterar att materialet kan återvinnas till nya dryckesförpackningar, vilket är den mest gynnsamma återvinningen då materialet utnyttjas till fullo
Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera
Att vi skrattat mindre under det gångna året är kanske inte så konstigt. Skratt är till stor del en gemensam handling. Humorns mekanismer är värda att ta på största möjliga allvar. Humor kan vara livsviktigt i svåra stunder. Alla vill ha kul, men en del är bättre än andra på att vara kul. Sådana talanger är viktiga att fånga upp och ett stipendium är ett bra sätt att göra det på
Per Naroskin, psykolog, författare och föreläsare
Varje pantad burk sparar 78 gram koldioxid-ekvivalenter jämfört med om den går till förbränning. I vårt svenska pantsystem snurrar årligen omkring 1,5 miljarder burkar. Att vi nu öppnar vårt svenska pantsystem för mejeridrycker på metallburk gör det möjligt att återvinna ännu fler burkar och därmed spara ännu mer koldioxid
Bengt Lagerman, vd Returpack/Pantamera
Det har naturligtvis varit tuffare för föreningarna att samla in pant med de begränsningar som pandemin har inneburit med färre sammankomster, cuper, matcher och lagaktiviteter. Att så många föreningar ändå valt att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan och samtidigt göra en fin insats för miljön är mycket glädjande
Rickard Andersson, strategisk marknadsförare på Pantamera/Returpack.
Pantresan är ett av våra viktigaste projekt och mycket uppskattat bland både elever och lärare. Det är viktigt att skapa ett engagemang för hållbarhetsfrågor redan i tidig ålder och det vill vi göra på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. Dels lär sig eleverna att göra rätt från början och de beteendena brukar hänga kvar, dels är barn bra på att påverka sina föräldrar
Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera
Det är naturligtvis jättekul och ett bevis på att vi lyckas nå fram med vår kommunikation kring hållbarhet till östgötarna. Vi har förstås ett försprång eftersom hållbarhet är grunden för hela vår verksamhet
Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef på Returpack/Pantamera
Hållbarhet och nytänkande går ofta hand i hand, och årets vinnare visar verkligen på en hållbar väg framåt. Med Axfoundation har vi fått en värdig vinnare i en kategori som stadigt växer
Katarina Lundell, kommunikation och marknadschef vid Pantamera
Vi ser en ökning över i stort sett hela landet med undantag för Värmland, Jämtland och Västra Götaland. Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge stängde sin gräns till Sverige i mars. Sedan dess har norrmännen varken kunnat handla eller panta i Sverige med undantag för några få veckor.
Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera
Att få den här utmärkelsen när vi är mitt uppe i en pandemi kan ju kännas lite märkligt. Men det är ett bevis på att vårt långsiktiga arbete kring hållbarhet i alla aspekter givit resultat. För oss är medarbetarnas välbefinnande, engagemang och sociala hållbarhet en mycket viktig del av hållbarhetsarbetet.
Bengt Lagerman, vd Returpack
Det är ett bra exempel på vilken skillnad panten kan göra, utöver den uppenbara klimatnyttan.
Carita Classon, produktchef vid Pantamera.
Det är häftigt att se vilken skillnad panten kan göra, utöver den uppenbara klimatnyttan.
Katarina Lundell, kommunikationschef Panamera/Returpack.
– Vi är glada över att fler och fler producenter väljer att använda återvunnet plastmaterial. Vår strävan är ju att alla plastflaskor som pantas ska bli nya flaskor.
Bengt Lagerman, vd Pantamera/Returpack
– Det svenska pantmärket har blivit en stark symbol för återvinning och pantning är idag ett naturligt inslag i svenskarnas vardag som leder till stora miljöbesparingar.
Bengt Lagerman, vd Pantamera/Returpack