Pantresan har ökat miljöintresset hos 100 000 unga sedan 2006

Report this content

Nu drar årets Pantresa igång, en digital miljötävling och ett utbildningspaket för skolelever som drivs av Pantamera. Sedan den första Pantresan gick av stapeln år 2006 har omkring 100 000 elever, och många gånger även deras föräldrar, utbildats i återvinning. 

Enligt Ungdomsbarometerns färska undersökning är hållbarhet och miljö de viktigaste frågorna för unga idag. Hela 56 procent av de tillfrågade anger att de källsorterar ofta och de blir dessutom provocerade av att se sina föräldrar göra fel eller inte sortera alls. Dagens unga påverkar familjens vanor i stor uträckning och får ofta sina föräldrar att konsumera mer ekologiskt samt att källsortera och panta mera. 

– Det är glädjande att få bekräftat att utvecklingen går åt rätt håll. Vår idé med Pantresan är att på ett lekfullt sätt väcka barns och ungas miljöintresse och därigenom även påverka föräldrar och syskon. Att Pantresan fortsätter att engagera och påverka unga, känns fantastiskt kul, säger Katarina Lundell, kommunikations- och marknadschef på Pantamera/Returpack.

Ett kreativt sätt att arbeta med viktiga frågor
Pantresan består av ett undervisningsmaterial i form av en filmserie på sex avsnitt som kompletteras med olika verktyg för att vidare utforska frågor kring energi, konsumtion och hållbarhet. I kunskapsbanken får man bland annat tillgång till en energikalkylator där man kan se hur mycket energi man sparar när man pantar, möjlighet att göra ett digitalt studiebesök i pantfabriken från klassrummet, och ett pantquiz för att se hur mycket man har lärt sig.

När klassen arbetat sig igenom materialet kan de göra en summering av sitt arbete; hur det gjort och vad de lärt sig. De väljer själva hur de vill presentera sin resa, med allt från text, bild, teckningar, till film eller musik. De klasser som bedöms ha tagit till sig kunskaperna på bästa sätt utifrån ålder, förutsättningar och engagemang vinner pengar till klasskassan.

– Vi hoppas att så många som möjligt vill använda vårt undervisningsmaterial och tycker att det är bra. Vill man dessutom vara med och tävla tycker vi att det är extra roligt, avslutar Katarina Lundell.

Kostnadsfritt digitalt läromedel
Pantresan är ett kostnadsfritt digitalt läromedel, som kan utföras både gemensamt via en klassrumsdator och storskärm eller genom att eleverna får lösa uppdragen på egen hand via datorer, surfplattor eller mobiler. Begreppen som behandlas svarar upp mot läroplanen för bl a fysik, kemi, geografi, biologi och matematik. Pantresan ger viktig kunskap och hjälper eleverna att förstå och ta ställning till sin omvärld.

Fakta om Pantresan
Pantresan riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs sex, med syfte att ge barn och unga kunskap och inspiration kring miljö, energi, återvinning och pantning. Pantresan visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ett cirkulärt system kan fungera och ger underlag till eleverna att fortsätta diskutera lösningar individuellt, i grupp och i helklass. Tävlingsmomentet i Pantresan avslutas den 30 april, men läromedlet finns tillgängligt under hela 2018.

Bildtext: Glad vinnarklass från Umeå 2017.

För mer information kontakta: 
Katarina Lundell, kommunikationschef Pantamera/Returpack
Mobil: 0705-64 53 75
katarina.lundell@returpack.se

Sara Barthelson Riismark, kommunikatör Pantamera/Returpack
Mobil: 0706-66 56 59
sara.riismark@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot närmare 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar