10 miljoner fördelas över landet till Kulturarvs-IT

Report this content

Under 2018 fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har 22 institutioner beviljats bidrag. Ljungby kommun är ny bidragspartner för Kulturarvs-IT. 

– Bidraget till Kulturarvs-IT är avsett för att personer med funktionshinder för att digitalisera det omfattande material museer och andra offentliga institutioner har i sina samlingar. Samtidigt som samlingarna tillgängliggörs skapar det delaktighet och relationer till kulturarvet för deltagarna i verksamheten, säger riksantikvarie Lars Amréus. 

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som normalt står utanför arbetslivet. Arbetsledaren leder grupper på fem till tolv personer som registrerar och digitaliserar samlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser. 

Om Kulturarvs-IT 
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

Fördelning av Bidrag för kulturarvs-IT 2018 

Kontakt: 
Solveig McKenzie, handläggare, tel: 08-5191 81 77
Emil Schön, pressansvarig, tel: 0708-83 80 27

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar: