Dela

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Citat

Ideella krafter över hela landet gör fullständigt ovärderliga insatser för att bevara och förklara industrisamhällets kulturarv
Lars Amréus, riksantikvarie
Bidraget till Kulturarvs-IT är en hjälp när museerna ska digitalisera det omfattande material de har i sina samlingar. Det skapar också delaktighet för människor med funktionshinder som ytterst är de som ser till att tillgängliggöra detta rika kulturarv
Lars Amréus
– Historiska platser står sig väl som besöksmål i nivå med andra kulturella aktiviteter som besök på bio, konsert eller bibliotek. Ofta är den typen av kulturmiljöer dessutom helt kostnadsfria att besöka.
Charlotte Hamilton, utvärderare på Riksantikvarieämbetet.
Kulturarvet har en central roll i det drama som utspelar sig i världen i dag.
Lars Amréus, riksantikvarie
Kulturarvsdagen och Lilla kulturarvsdagen är en manifestation av det stora engagemang och intresse som finns i samhället för kulturarv och kulturmiljö
Lars Amréus, riksantikvarie
Det är positivt att kulturskatten visas upp och görs tillgänglig för besökare, men det gör också att risken för stölder ökar, säger Lars Amréus
Lars Amréus, riksantikvarie.
Skadorna ligger på en fortsatt oacceptabelt hög nivå. Ödeläggelsen är så omfattande att det är risk att viktiga perspektiv av vår gemensamma historia raderas ut för alltid.
Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet.
Det du får är i princip en digital variant av en skogsbrand där landskapet framträder utan skymmande grönska
Torsten Hökby, avdelningschef på Informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet.
- Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter.
Lars Amréus, riksantikvarie
– Lilla Kulturarvsdagen inför vi särskilt för att uppmuntra barn och unga att inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, men även för att stödja föräldrar, ledare och lärare att sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö,
riksantikvarie Lars Amréus
- Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete.
Lars Amréus, riksantikvarie
- Det känns som ett effektivt och roligt sätt att dela med oss av information om kulturarv i Sverige, till miljoner internationella användare.
Maria Logothetis, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.
- Förändringarna innebär att vi renodlar vår myndighetsroll och vi kan tydligare fokusera på att leda, stödja och driva arbetet för kulturmiljön, säger riksantikvarie
Riksantikvarie Lars Amréus.
Bidraget till kulturmiljövård är viktigt för att bevara och utveckla kulturminnen och kulturmiljöer.
Riksantikvarie Lars Amréus
Det kan handla om rum där människor samlas som exempelvis torgmiljöer, parker, trädgårdar och folkrörelsernas platser. Det är viktigt att uppmärksamma dessa miljöers historia och kvaliteter så att de kan tas tillvara och fortsätta brukas som mötesplatser, men kanske i nya sammanhang.
Agneta Gardinge, samordnare för Kulturarvsdagen
- Norrvikens trädgårdar har spelat en framträdande roll som förebild för andra trädgårdsanläggningar i landet och är ett attraktivt besöksmål. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintressant, säger riksantikvarie Lars Amréus.
Riksantikvarie Lars Amréus
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp