Åtta miljoner till kulturarvsarbete

Riksantikvarieämbetet öppnar nu ansökningsperioden för åtta miljoner kronor till kulturarvsarbete. Fler grupper än tidigare är nu berättigade att söka bidraget. Det övergripande ändamålet är att öka delaktigheten i kulturarvsarbetet och allmänhetens tillgång till kulturarvet.

Perslunds hembygdsgård där Åstorps hembygdsförening här anordnar hantverksdagar.Foto: Michael Svensson/Åstorps kommun (CC BY)

Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet totalt 16 miljoner till kulturarvsarbete. Av det totala beloppet fördelades åtta miljoner till arbetslivsmuseer under senvåren. Nu fördelar vi de resterande åtta miljonerna. Bidraget ges till särskilda insatser, i form av projektbidrag, som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

Bidraget fördelas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete, som ersätter den tidigare förordningen om bidrag till arbetslivsmuseer. Den nya förordningen innebär att bidrag kan sökas inte bara av arbetslivsmuseer, utan även av hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla fysiska och immateriella kulturhistoriska värden. Tanken med det breddade bidraget är att stärka den ideella sektorns roll i kulturarvsarbetet.

Vi ser gärna ansökningar som främjar delaktighet och engagemang i kulturarvsarbetet.Sista ansökningsdag är den 25 september

Läs mer här om bidraget och hur man ansöker.

Kontakt:
Tove Holm, handläggare, 08-5191 80 16, tove.holm@raa.se
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar