Kulturarvsdagar firas i Blekinge

Evenemanget Kulturarvsdagen närmar sig och årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. I år äger Kulturarvsdagen rum 8-10 september och samtliga av Sveriges landskap är representerade med över 240 aktiviteter. I Blekinge äger åtta aktiviteter rum under dagarna.

Tillsammans med guider från Blekinge museum får deltagaren följa med till platsen för ärkebiskopens nu försvunna stad Elleholm och befästningen Sjöborg under Kulturarvsdagen den 9 september. Foto: Mikael Henriksson/Blekinge museum (CC BY)

Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt. Årets kulturarvsdagar fokuserar på potentialen natur- och kulturarv har i samhällsutvecklingen.

– Kulturarvsdagen erbjuder i år en fantastisk möjlighet att uppleva i vårt sammanvävda natur- och kulturarv, dessutom under kunnig lokal vägledning. Jag råder alla att passa på att delta i något av de hundratals arrangemangen, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Till arrangemangen i Blekinge

För samtliga arrangemang i landet se: www.raa.se/kulturarvsdagen

Om Kulturarvsdagen 
Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare och som årligenlockar 20 miljoner besökare runt om i Europa.  Årets gemensamma tema är ”Heritage and Nature”. I Sverige står Riksantikvarieämbetet för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Bakom de enskilda arrangemangen står bland andra hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, stiftelser och organisationer.Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. 

Kontakt:
Maria Jansson, projektledare, 08-5191 80 42, maria.jansson@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media