Ny publikation: Stöd till museer i gallringsprocessen

Gallring är en viktig del i en ansvarsfull samlingsförvaltning, men förutsättningarna varierar mellan olika museer. Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett stöd som museer kan använda för att utveckla sina egna riktlinjer kring gallring. 

Den nya publikationen Stöd till museer i gallringsprocessen kan vara till hjälp för alla slags museer vid gallring i samlingarna. Foto: Gabriella Ericson (CC BY)

Publikationen Stöd till museer i gallringsprocessen har utformats i samarbete med Svenska ICOM (International Council of Museums), riksförbundet Sveriges museer och flera museer. Syftet är att vägleda museer som ska ta fram eller revidera sina egna riktlinjer för gallringsprocessen. Både skälen bakom en gallring och förutsättningarna för att genomföra den ser olika ut på olika museer. Skriften kan användas oavsett vilken huvudman museet har och oavsett om det handlar om ett litet eller stort museum.

När kulturarvspropositionen och förslaget om ny museilag presenterades i maj 2017 startade en debatt i media om gallring. Den här skriften inte har något samband med museilagen och den gör inga anspråk på att ge juridisk vägledning.

– Vi svarar inte på hur man ska göra i ett enskilt fall men texten ger exempel på vilka frågor man bör ställa sig när man står inför en gallring, säger Annika Carlsson, utredare vid Riksantikvarieämbetet och projektledare för Stöd till museer i gallringsprocessen. 

Läs Stöd till museer i gallringsprocessen på webben.

Läs eller skriv ut Stöd till museer i gallringsprocessen som pdf i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla

Kontakt: 
Annika Carlsson, utredare, 08-5191 83 51, annika.carlsson@raa.se (angående publikationen Stöd till museer i gallringsprocessen)
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar