Miljoner till arbetslivsmuseerna

Report this content

Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer.
- Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus.Norbergs gruvmuseum i Västmanland får i år del av bidraget till landets arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet.
Foto: Ekomuseum Bergslagen

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till museerna som ska stödja projekt som stärker deras möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Av årets cirka 260 ansökningar är det 76 projekt runt om i hela Sverige som får dela på miljonerna. Bland bidragstagarna finns allt ifrån gruv-, flyg-, och fängelsemuseum till ångbåtsföreningar och smedjor.

I år görs extra satsningar inom verksamhet och drift av museijärnvägar. Även miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag prioriteras genom projekt som syftar till vård av dammar, vattenhjul mm. Se hela listan på alla som får bidrag på www.raa.se

Vad är ett arbetslivsmuseum?
Arbetslivsmuseerna finns över hela Sverige och kan vara mycket olika. De berättar och levandegör historien genom arbete och vardag, ofta med maskiner och tekniska system i drift. Det gemensamma är att de fokuserar på kvinnors och mäns arbete.
Det finns idag mer än 1 450 arbetslivsmuseer och drivs i de flesta fall på ideell basis av föreningar och stiftelser som är beroende av stöd för att kunna utveckla verksamheten.

Kontakt:
Camilla Eriksson, handläggare, 08-5191 8189, camilla.eriksson@raa.se
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 08-5191 8007, maria.jansson@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Media

Media

Citat

- Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter.
Lars Amréus, riksantikvarie