Skyddsbestämmelser för Ersta-batteriet beslutade

Riksantikvarieämbetet har beslutat om vilka skyddsbestämmelser som ska gälla för det statliga byggnadsminnet Ersta-batteriet på Landsort.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att förklara Ersta-batteriet på landsort för statligt byggnadsminne efter förslag från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet beslutade den 11 juni 2018 om vilka skyddsbestämmelser som gäller för Ersta-batteriet. Skyddsbestämmelserna reglerar på vilket sätt anläggningen ska skyddas av fastighetsägaren, i det här fallet Statens fastighetsverk.

Läs skyddsbestämmelserna här

Kontakt:
Jan Karlsson, handläggare, 08-5191 8005 
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 8007

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Dokument & länkar