Tydligare fokus för Riksantikvarieämbetet

Den 1 januari 2015 sker två stora förändringar för Riksantikvarieämbetet. Enligt regeringsbeslut överförs den arkeologiska uppdragsverksamheten till Statens historiska museer och vi lämnar över ett 70-tal kulturfastigheter till Statens fastighetsverk.

- Förändringarna innebär att vi renodlar vår myndighetsroll och vi kan tydligare fokusera på att leda, stödja och driva arbetet för kulturmiljön, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Stärkt och utvecklad uppdragsarkeologin

Vid årsskiftet överförs den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) från Riksantikvarieämbetet till Statens historiska museer. Uppdragsarkeologin har varit och är något som många förknippar med Riksantikvarieämbetet. Det har dock inte varit oproblematiskt då Riksantikvarieämbetet ansvarat för nationell tillsyn över arkeologiskt arbete samtidigt som myndigheten bedrivit arkeologisk uppdragsverksamhet.

Efter avskiljandet får Riksantikvarieämbetet en mera renodlad myndighetsroll och därmed förbättrade förutsättningar att genom tillsyn och överinseende stärka och utveckla det uppdragsarkeologiska området.

Mer ändamålsenlig förvaltning av kulturfastigheterna

Sedan många år förvaltar Riksantikvarieämbetet ett antal kulturfastigheter med exempelvis skeppssättningar, gravhögar och kyrkoruiner, från Ystad i söder till Östersund i norr.

Från den 1 januari 2015 övergår förvaltningen av dessa fastigheter till Statens fastighetsverk. Staten fortsätter alltså att äga fastigheterna och målet är fortsatt desamma: att bevara, använda och utveckla fastigheterna och att göra dem angelägna för människor. Men nu med bättre förutsättningar, framför allt större möjligheter till utveckling.

Statens fastighetsverk har till huvuduppgift att förvalta kulturfastigheter och har en regional förvaltning. Det ger en mer ändamålsenlig och effektiv förvaltning av dessa fastigheter.

Tydligare fokus för Riksantikvarieämbetet
För Riksantikvarieämbetet innebär dessa förändringar att myndigheten tydligare kan fokusera på rollen att leda, stödja och driva.
- Vårt samarbete med andra myndigheter kan utökas och stärkas för att stödja dem att ta sitt ansvar för kulturmiljön. Det ger bättre förutsättningar för att kulturmiljön bevaras, används, utvecklas och får ett större genomslag i samhällsutvecklingen,
säger riksantikvarie Lars Amréus.

Kontakt:
Frågor om de kulturhistoriska fastigheterna
Anna Klint Habbe, Riksantikvarieämbetet: 08-5191 8343

Frågor om den arkeologiska uppdragsverksamheten
Irja Lööw, UV: 010-480 80 02
Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet: 08-5191 8004

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Snabbfakta

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
Twittra det här

Citat

- Förändringarna innebär att vi renodlar vår myndighetsroll och vi kan tydligare fokusera på att leda, stödja och driva arbetet för kulturmiljön, säger riksantikvarie
Riksantikvarie Lars Amréus.