Bättre tillgänglighet och arbetstillfällen skapas med bidraget Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet kommer under 2015 att fördela närmare 10 miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstutitioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder.

- Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete , säger riksantikvarie Lars Amréus.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor normalt står utanför arbetslivet. Arbetsledaren leder grupper på mellan fem till tolv personer som registrerar och digitaliserar samlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser. Under år 2014 hanterades mer än 330 000 poster, av dessa var mer än hälften fotografiskt material, resten kan vara föremål såsom vykort, kartor, handlingar, ljudband, m.m.

Andra  positiva effekter av bidraget till Kulturarvs-IT är att samverkan har ökat mellan institutioner, föreningar, museer och andra nätverk, accessen har förbättrats till samlingarna för forskarvärlden samt att materialet används allt mer frekvent av elever, forskare, privatpersoner, media och företag. Även museernas egna arbeten med t.ex. utställningar har underlättats genom att samlingarna är digitaliserade.

Om Kulturarvs-IT
Arbetet bedrivs i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, regionala och kommunala kulturinstitutioner och Arbetsförmedlingen. Riksantikvarieämbetet har det övergripande samordningsansvaret. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institution inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder. Intresset att söka bidraget har ökat och andelen ansökningar överstiger idag medlen att fördela.

Fördelning av Bidrag för kulturarvs-IT 2015

Kontakt:
Rose-Marie Bjuhr, handläggare, tel: 08-5191 8367
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete.
Lars Amréus, riksantikvarie