Upplev Sveriges industri- och teknikhistoria på Kulturarvsdagen 2015

Årets tema, "Människors värv och verk", handlar om allt från uppfinningar och smarta tekniska lösningar till hur det såg ut i industrin, verkstaden och jordbruket förr. I år kan arrangörer delta med aktiviteter i hela tre dagar. Den stora nyheten är Lilla Kulturarvsdagen som vänder sig främst till barn och unga, och firas dagarna innan den årliga Kulturarvsdagen.

–  Lilla Kulturarvsdagen inför vi särskilt för att uppmuntra barn och unga att inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, men även för att stödja föräldrar, ledare och lärare att sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö, säger riksantikvarien Lars Amréus.


Gjuteriet, Hylténs industrimuseum.  Foto: Bengt A Lundberg/Riksantikvarieämbetet, CC-BY

Varje år i september firas de europeiska kulturarvsdagarna runt om i Europa. Syftet är att skapa intresse och förståelse för kulturmiljö och kulturarv i närmiljön. Hembygdsföreningar, museer och andra kulturhistoriskt intresserade – såväl företag och myndigheter som organisationer och privatpersoner anordnar olika lokala aktiviteter dit allmänheten bjuds in. 

År 2015 är temaår för industri- och teknikhistoria i Europa. Från stenyxan till industrisamhällets storhetstid. Industri och teknik utgör en del av våra liv eftersom vi dagligen kommer i kontakt med otaliga föremål och produkter. Men varifrån kommer alla de saker vi använder? Och vilka är människorna som står bakom alla tekniska idéer och lösningar? Alla som vill är välkomna att delta med egna arrangemang med berättelser och aktiviteter på detta tema, dit besökare kan bjudas in under de tre dagar arrangemangen pågår:

  • Lilla Kulturarvsdagen, fredag och lördag den 11 – 12 september
  • Kulturarvsdagen, söndagen den 13 september.

Barn och unga kan dessutom delta i tävlingen ”Kulturarvsskaparna” som pågår hela hösten.

Läs mer om de europeiska kulturarvsdagarna på www.raa.se/kulturarvsdagen och följ oss gärna på #Kulturarvsdagen.

Kontakt:
Agneta Gardinge, samordnare European Heritage Days, tel: 08-5191 8087
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 08-5191 8007
E-post: kulturarvsdagen@raa.se

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens program European Heritage Days som är det mest firade gemensamma kulturevenemang bland Europas medborgare. Riksantikvarieämbetet är samordnare av evenemanget i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Förra året lockade evenemanget 30 000 besökare bara i Sverige.www.raa.se/kulturarvsdagen

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Media

Media

Citat

– Lilla Kulturarvsdagen inför vi särskilt för att uppmuntra barn och unga att inspireras av historien för att kunna påverka kulturmiljön, men även för att stödja föräldrar, ledare och lärare att sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö,
riksantikvarie Lars Amréus