Skyddsbestämmelser beslutade för Tingstäde fästning

Riksantikvarieämbetet har beslutat om vilka skyddsbestämmelser som ska gälla för det statliga byggnadsminnet Tingstäde skans.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att förklara Tingstäde skans 1, vanligare känd som Tingstäde fästning för statligt byggnadsminne efter förslag från Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet beslutade den 11 juni 2018 om vilka skyddsbestämmelser som gäller för Tingstäde skans 1. Skyddsbestämmelserna reglerar på vilket sätt anläggningen ska skyddas av fastighetsägaren, i det här fallet Statens fastighetsverk.

Läs mer om skyddsbestämmelserna här

Kontakt:
Jan Karlsson, handläggare, 08-5191 80 05 
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 80 07

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Dokument & länkar