Kulturarv för alla - Europaåret för kulturarv inleds

Idag, torsdagen den 7 december, går startskottet för Europaåret för kulturarv 2018 - ett temaår på initiativ av EU där pågående och planerade kulturarvsprojekt och evenemang ska lyftas fram över hela Europa.

Officiell logo för Europaåret för kulturarv.

Året syftar särskilt till att unga människor ska få kunskap om och ett ökat intresse för kulturarv. Året är också tänkt att skapa möjlighet till kunskapsutbyte inom kulturarvsområdet och uppmuntra till samarbetsprojekt över nationsgränserna. 

Europaåret för kulturarv 2018 invigs officiellt under torsdagen i samband med öppnandet av EU:s internationella konferens Culture Forum, en arena för kulturpolitiska frågor och nätverkande på europeisk nivå för beslutsfattare och kulturorganisationer. I år äger Culture Forum rum i Milano.

Tibor Navracsics, EU-kommissionär för kultur, utbildning, ungdom och sport, invigningstalar i närvaro av bland andra Europaparlamentets ordförande Antonio Tajani, Italiens kulturminister Dario Franceschini, Estlands kulturminister Indrek Saar och Petra Kammerevert, ordförande för Europaparlamentets kulturkommitté. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framför en hälsning från Bryssel.

I Sverige samordnar Riksantikvarieämbetet året.

– Ett temaår för kulturarv i Europa skapar möjlighet för alla att vara med på en rad aktiviteter där kulturarvet står i fokus. Jag hoppas att många kulturarvsaktörer i Sverige tar chansen att visa upp sin verksamhet och den rika mångfald som kulturarvet representerar, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Intresserade organisationer i Sverige är välkomna att anmäla sina projekt och evenemang under hela året på www.raa.se/europaaretforkulturarv. Godkända projekt premieras med loggan för året och presenteras på webbsidan och via EU-kommissionens kampanjsajt https://ec.europa.eu/cultural-heritage

Europaåret för kulturarv 2018 – Framtiden har en lång historia #europaaretforkulturarv

Kontakt:
Ann-Louice Dahlgren, samordnare för Europaåret för kulturarv 2018, 0709-70 80 02, ann-louice.dahlgren@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Media

Media

Dokument & länkar