Upplev människors mötesplatser på Kulturarvsdagen 2013

Den 8 september äger den årliga Kulturarvsdagen rum. Vid olika evenemang runt om i Sverige visas kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader upp och historierna kring dessa berättas. Årets tema är "människors mötesplatser."

Kulturarvsdagen firas varje år i hela Europa. Dagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I år är det våra mötesplatser som ska visas upp och berätta sin historia. Alla som vill är välkomna att medverka med evenemang dit allmänheten bjuds in till besök och guidning.

Om årets tema
Platser som gett utrymme för människors möten är utsatta för ett stort förändringstryck idag, i synnerhet i städer och tätorter. Öppna platser förtätas. Miljöer där människor samlats för olika aktiviteter, kulturella såväl som politiska, omvandlas, individualiseras och kommersialiseras.  Alla medborgare har inte längre tillgång till dessa platser. Många offentliga mötesplatser har vanligen en lång historia och ett rikt kulturarv.
- Det kan handla om rum där människor samlas som exempelvis torgmiljöer, parker, hembygdsgårdar och folkrörelsernas platser,
säger Agneta Gardinge, samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma dessa miljöers historia och kvaliteter så att de kan tas tillvara och fortsätta brukas som mötesplatser, kanske i nya sammanhang.

Om Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen, som är en del av European Heritage Days, firas årligen i hela Europa under september månad. Riksantikvarieämbetet är samordnare av Kulturarvsdagen i Sverige, i nära samverkan med Sveriges Hembygdsförbund. Vid olika evenemang runt om i landet visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och historierna kring dessa berättas, varje år utifrån ett nytt tema. Mer information på www.raa.se/kulturarvsdagen

Kontakt:
Agneta Gardinge, samordnare Kulturarvsdagen, tel: 08-5191 8087

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Läs mer på www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det kan handla om rum där människor samlas som exempelvis torgmiljöer, parker, trädgårdar och folkrörelsernas platser. Det är viktigt att uppmärksamma dessa miljöers historia och kvaliteter så att de kan tas tillvara och fortsätta brukas som mötesplatser, men kanske i nya sammanhang.
Agneta Gardinge, samordnare för Kulturarvsdagen