4,75 miljoner fördelade till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Report this content

Riksantikvarieämbetet har nu fattat beslut om årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet.  Bidraget fördelas en gång om året för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Två nya organisationer har fått stöd: Föreningen Klaverens Hus och Romska Kulturcentret i Malmö. 

ArbetSam får i år ett ökat bidrag jämfört med i fjol. Bilden är tagen vid Råbäcks mekaniska stenhuggeri, som utsågs till årets arbetslivsmuseum 2018 och är ett av ArbetSams 600 medlemsmuseer. Foto Eric Julihn (Wikipedia CCBY-SA 4.0)

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang. 

I årets bidragsfördelning har stödet till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, utökats med 90 000 kronor. Det betyder att stödet för ArbetSam i år ligger på 540 000 kronor. ArbetSam har under de senaste åren växt i medlemsantal och har en hög aktivitetsgrad, som motiverar ett utökat stöd.

Nykomlingar bland årets bidragsmottagare är Romska kulturcentret i Malmö och Klaverens hus. Romska kulturcentret i Malmö är verksamma i hela landet – med kontor i Malmö – och bedriver kulturmiljöverksamhet utifrån det romska kulturarvet. Föreningen arbetar bland annat med att märka ut och uppmärksamma äldre romska lägerplatser. De förvaltar även en romsk trävagn som används i mobila utställningar för att visa hur romer i Sverige levde förr.

Föreningen Klaverens hus arbetar med att utforska, dokumentera och levandegöra klaverinstrumentens historia. Verksamheten har en bred spännvidd inom sitt område och rymmer både immateriellt kulturarv och industriminnen kopplade till instrumenttillverkningen.

Totalt sökte 35 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 20 av dessa föreningar beviljas bidrag 2018.

Organisationer som beviljats bidrag 2018

Mer fakta om bidraget till ideella organisationer

Kontakt: 
Tove Holm, handläggare, 08-5191 80 16 , tove.holm@raa.se 
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar