Åtta miljoner fördelas till kulturarvsprojekt

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet åtta miljoner kronor till projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget är nytt för i år och går till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.

Ur Lilly Zickermans samlingsverk. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund har fått medel för att tillgängligöra Zickermans studiesamling på Digitalt museum. Foto: Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (CCBY)

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Bland de beviljade projekten finns en bred spännvidd som rymmer alltifrån tillgänglighetsanpassningar av hembygdsgårdar till dokumentation och vidareutveckling av immateriellt kulturarv.

Ett av de projekt som har beviljats bidrag är Det finländska Göteborg, en utställning som kommer att produceras av Stiftelsen Emigranternas hus.

– Bidraget innebär att vi kan utveckla våra utställningar och vår pedagogiska verksamhet, säger Lars Hansson från Stiftelsen Emigranternas hus. Vi vill synliggöra immigrationen till Sverige och med denna utställning lyfta fram en av de största invandrargrupperna i Sverige.

I år är första gången som det öronmärkta bidraget till kulturarvsarbete fördelas. I och med detta har nya grupper inom det ideella kulturarvsområdet fått möjlighet att söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet. Hembygdsföreningar, de nationella minoriteterna och immateriellt kulturarv har prioriterats i urvalet. Pengarna kommer fortsättningsvis att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet, ett ansvar som riksantikvarie Lars Amréus gläds åt.

– Kulturarvsbidraget är viktigt för att stötta det ideella kulturarvsarbetet och det idéburna civilsamhället. Även om det inte handlar om så stora summor i varje enskilt fall kan det få väldigt stora effekter lokalt och för de enskilda projekten, säger han.

Läs hela listan över de beviljade projekten

Läs mer om bidraget

Kontakt:
Tove Holm, handläggare, 08-5191 80 16 
Emil Schön, pressansvarig: 08-5191 80 07

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.