Bättre kunskap om fornlämningar med nya kartdata

Report this content

Med hjälp av laserskanning av landskapet förbättras möjligheten att hitta lämningar. I söktjänsten Fornsök går det nu att få landskapets höjdskillnader i en avskalad form och därmed lättare se fornlämningars utbredning.

Birka, fotograferat med laserskanner. Foto: Lantmäteriet

Det du får är i princip en digital variant av en skogsbrand där landskapet framträder utan skymmande grönska. Det finns mängder med kunniga personer på länsstyrelser och företag som kommer att kunna använda informationen, säger Torsten Hökby, avdelningschef på Informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet.

Vid storbranden i Västmanland avtäcktes hundratals spår av tidigare mänsklig aktivitet då vegetationen försvann. Med hjälp av Lantmäteriets höjddata som nu lagts till i Fornsök uppnås en liknande effekt digitalt. Informationen kan till exempel användas för att säkrare avgöra hur stora vissa enskilda fornlämningar är, information som idag inte alltid är fullständig.

Ökad digitalisering av kulturarvet

Den nya tillämpningen av tekniken är ett led i Riksantikvarieämbetets arbete med att förbättra tillgängligheten och kvalitén på informationen om fornminnen. Två typer av data har lagts till. Den ena utgörs av en skuggmodell och den andra av en lutningsmodell. De båda bilderna kompletterar varandra och olika avvikelser i landskapet syns olika tydligt i de olika varianterna. Men det finns också begränsningar: Vissa lämningar som är tydliga ute i landskapet syns inte alltid på kartorna.

– Det är inget magiskt trollspö, men det är användbart och gör att en arkeolog kommer bättre förberedd när det är dags att ge sig ut i fält. Det kan också vara roligt för vem som helst att undersöka omgivningarna där man bor eller kring sommarstugan, säger Malin Blomqvist chef på Enheten för kulturmiljöinformation.

Mer information

Fornsök är ett register över arkeologiska lämningar i Sverige, både på land och i vattnet. Fornsök är kostnadsfritt och går att söka i via internet.

Höjddata i Fornsök

Lantmäteriet om laserskanning


Kontakt:
Malin Blomqvist, chef på Enheten för kulturmiljöinformation, 08-5191 8588
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 8007
E-post: fornsok@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det du får är i princip en digital variant av en skogsbrand där landskapet framträder utan skymmande grönska
Torsten Hökby, avdelningschef på Informationsavdelningen, Riksantikvarieämbetet.