Kulturarvsdagen - I krigens spår, arrangemang i Småland

Besök ett fort, en skyttegrav, en radiostation ett luftvärnstorn, en fästning eller ett magasin för tyska armén. Följ ryska krigsfångar i spåren, lyssna på en FN-soldats berättelser, ta reda på gengasens betydelse. Det är några av inslagen på Kulturarvsdagen, I krigens spår, den 14 september 2014. I Småland finns åtta arrangemang att ta del av på museer och hembygdsgårdar. Länk till alla arrangemang i Småland finns här: http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/kulturarvsdagen/arrangemangen/Smaland/

- Temat har lockat närmare tvåhundra arrangemang över hela landet, trots att det i år infaller på valdagen. Aktiviteterna genomförs av engagerade hembygdsföreningar, museer, länsstyrelser, stiftelser, organisationer och andra aktörer – många av dem ideella, säger Agneta Gardinge på Riksantikvarieämbetet som är samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige.

Arrangemangen är öppna för alla och det kostar inget av delta, utom då ordinarie entréavgift tas ut. De presenteras både landskapsvis och med varsin webbsida med detaljer om de lokala programmen. Nytt för i år är att alla lokala arrangörer har ombetts att ange vilken tillgänglighet som gäller för deras aktivitet. Ett viktigt steg på vägen till att göra kulturarvet tillgängligt för alla.

Arrangemang i Småland – Kulturarvsdagen 2014:

Här finns information om alla arrangemang i landet: www.raa.se/kulturarvsdagen.

För mer information, kontakta Agneta Gardinge, tel 08-5191 8087, agneta.gardinge@raa.se.

Om Kulturarvsdagen - en del av European Heritage Days
Varje år under september månad arrangeras kulturarvsdagar runt om i Europa som en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program – European Heritage Days. Alla 49 stater som är parter till Europeiska kulturkonventionen deltar och antalet årliga besökare uppskattas till cirka 20 miljoner på över 30 000 lokala arrangemang. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare av Kulturarvsdagen i Sverige, i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar