Kulturarvsdagen 2016 – Tidens rörelser

Folkrörelser och engagemang är i fokus på årets upplaga av de europeiska kulturarvsdagarna i Sverige. Evenemanget är en del av European Heritage Days – det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.

Tillgången till kulturarv är en demokratifråga som blir allt viktigare för människors livskvalitet och identitet. Med Kulturarvsdagen och årets tema Tidens rörelser vill vi lyfta fram den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla sitt eget kulturarv och kulturmiljöer. 

Det kan handla allt från folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar. Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och teaterrörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år firar 100 år. Det kan även handla om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.

I Sverige firas Kulturarvsdagen under tre dagar, fredag till söndag den 9–11 septemberoch alla aktiviteterna ska vara gratis och öppna för alla. De första två dagarna med särskilt fokus på barn och unga. 

Under evenemanget bjuder lokala arrangörer in allmänheten att delta i aktiviteter och visningar av kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader – och historierna kring dessa berättas. Aktiviteterna genomförs av engagerade hembygdsföreningar, museer och andra kulturhistoriskt intresserade – ­såväl företag och myndigheter som lokala organisationer och privatpersoner. Förra året besökte över 17 000 personer de olika arrangemangen. 24 av Sveriges 25 landskap var med och firade. 

Om Kulturarvsdagen 

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare runt om i Europa. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och genomför arrangemanget i samverkan med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. 

Mer information finns på: www.raa.se/kulturarvsdagen

Kontakt:
Agneta Gardinge, samordnare, 08-5191 80 87, agneta.gardinge@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 0708-83 80 27, emil.schon@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar