Passionerad göteborgsprofil får förtjänstmedalj

Report this content

Hélio Ricardo Duarte är initiativtagare till sajten Göteborgs Historia, www.alltidgot.com, och verkar för att öka och sprida kunskapen om stadens kulturarv. Genom foton, bilder, anekdoter, artiklar, föredrag, studiebesök, stadsvandringar sprider han kunskap om sin stad. Han driver sajten och en facebookgrupp med nästan tre tusen medlemmar, som är kopplad till den. Hélio är en inspiratör som engagerar både unga och äldre göteborgare i hela landet.

-          Utan historia har man ingen identitet. Obrigado! sa en rörd Hélio Duarte och tackade för utmärkelsen.

Hélio Duarte är 56 år och en sann göteborgare som ursprungligen kommer från Portugal.

Medaljen utdelades idag av riksantikvarie Lars Amréus under Riksantikvarieämbetets årliga höstmöte.

Riksantikvarieämbetets motivering
Hélio Duarte får medaljen för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.

För mer information, kontakta Hélio Ricardo Duarte, 076-818 45 55

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar: