Pressinbjudan: Riksantikvarieämbetet + Wikipedia, hur har det gått?

Som första myndighet i Sverige började Riksantikvarieämbetet under hösten ett samarbete med den digitala encyklopedin Wikipedia. Syftet är att  fördjupa kunskapen om och hur Wikipedia kan ingå i Riksantikvarieämbetets strategiska arbete för att göra myndighetens information så tillgänglig som möjligt.

Myndigheten har haft två personer från svenska Wikipedia anställda, sk "Wikipedianer" (Wikipedian in residence) för att förbättra informationsutbytet mellan myndigheten och organistationen. En person har förbättrat innehållet tillsammans med myndighetens anställda, och en har förbättrat de tekniska kopplingarna mellan Riksantikvarieämbetets databaser och Wikipedia.
- Att föra samman experter med Wikipedia är inte helt lätt, säger Lennart Gullbrandsen som är en av de två "Wikipedianerna" vid Riksantikvarieämbetet. - Men spännande! tillägger han.

Nu går projektet mot sitt slut, och det är dags att utvärdera det arbetet. Hur har det gått?  Vad var bra och vad var mindre bra?  Hur går arbetet vidare?
- Som en föregångare har Riksantikvarieämbetet som första myndighet nu visat hur man kan arbeta med Wikipedia. Vi hoppas detta ska bana vägen för andra att vilja prova, säger Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet.

Välkommen till slutseminariet om "Wikipedia in residence på Riksantikvarieämbetet" för att ta del av resultatet av projektet samt ta ett bredare grepp på hur kulturarvsdata och Wikipedia kan samverka för att uppnå synergieffekter. Möjlighet för intervjuer finns efter seminariet.

Tid: 30 november, 09.00-12.00
Plats: Riksantikvarieämbetets lokaler på Storgatan 41, Stockholm

Kontakt:
Henrik Summanen, antikvarie, Riksantikvarieämbetet, tel: 08-5191 8123
Lennart Gullbrandsen, "Wikipedian in residence", tel: 0702-07 8005
Maria Jansson, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Wikipedia är en fri, digital encyklopedi.

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar