Tillgängligt kulturarv? En konferens om kulturarv och funktionshinderspolitiken

Går det att anpassa en medeltida kyrka till dagens tillgänglighetskrav? Hur kan digital teknik ge fler möjlighet att ta del av vår gemensamma historia? Torsdag 22 oktober arrangeras konferensen Tillgängligt kulturarv i Lund för att ta upp aktuella frågor i tillgänglighetsarbetet.

Bjälbo kyrka vars äldsta delar är från 1100-talet. Foto: Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet (CCBY-SA)

Det är en mänsklig rättighet att på lika villkor kunna ta del av kulturen och vårt kulturarv. En grund för arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilka är då de avgörande möjligheterna eller utmaningarna?

Konferensen Tillgängligt kulturarv fokuserar på två områden:

  • Tillgänglighet i offentliga byggnader. Hur kan god tillgänglighet uppnås i äldre offentliga byggnader?
  • Digital tillgänglighet. De senaste årens teknikutveckling har skapat många nya möjligheter att göra kulturarvet mer tillgängligt. Vilka möjligheter är framgångsrika ur ett funktionshindersperspektiv?

Tid: 22 oktober 2015, kl. 9–16.
Plats: Certec, Lunds Tekniska Högskola, Sölvegatan 26, Lund.

Klicka här för preliminärt program.

Hör av dig till Stefan Nilsson, Riksantikvarieämbetet, om du vill besöka konferensen. Ange gärna om du har önskemål om intervjuer.

Arrangemanget genomförs av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Certec vid Lunds Tekniska Högskola och DHR. Konferensen finansieras med hjälp av Riksantikvarieämbetets FoU-medel och är en del i genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Stefan Nilsson, Riksantikvarieämbetet, 08- 5191 8197, stefan.nilsson@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Media

Media

Dokument & länkar