Vårda väl - enkel rådgivning i digitalt format

Riksantikvarieämbetet får många frågor som rör praktiska lösningar kring hur man bevarar vårt kulturarv. Det har vi tagit fasta på och startar nu en serie med enkla, digitala rådgivningsblad.

Serien heter Vårda väl och är en enkel kanal för att, på ett lättbegripligt sätt, ge svar och praktiska råd på frågor som rör vården av kulturarvet.    
- Det finns många olika behov av Vårda väl-blad, som vi har sett i våra kontakter med museer, länsstyrelser och Svenska kyrkan med flera, säger  Ingela Chef Holmberg, konservator vid Riksantikvarieämbetet, som är med i arbetet att ta fram Vårda väl-bladen. Hon efterlyser även idéer på vad ett Vårda väl-blad skulle kunna innehålla.

De första publicerade bladen handlar om arkeologisk konservering, hantering av arkeologiska föremål samt om blymönja. Under våren kommer även blad om alunbehandlat trä, om insektsfällor, samt flera olika blad om förvaring av kyrkliga textilier att publiceras. Du finner dem på www.raa.se/vardaval    

    

Kontakt:
Ingela Chef Holmberg, konservator, tel: 08-5191 8368
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar