Ny ordförande i Hela Sverige ska leva

I fredags höll Riksorganisationen Hela Sverige ska leva årsmöte och då nyvaldes Kenneth Nilshem, Arbrå, medan Inez Abrahamzon, Latikberg, valdes på nytt för ett år.

Hela Sverige ska leva har sedan ett år jämställt ledarskap med två ordförande, varav en kvinna och en man.

– Det är kul med delat ledarskap. Delat ledarskap är dubbel glädje, säger Inez som har erfarenhet av arbetssättet.

Den nyvalde ordföranden, Kenneth, brinner för att utveckla den lokala ekonomin och servicen på landsbygden.

– Tillgång till kommersiell och offentlig service är avgörande för starka och levande bygder året runt, säger han och fortsätter:
- Att utveckla den lokala ekonomin, finna nya finansieringslösningar när de stora systemen retirerar är en ytterst angelägen fråga. Här finns också bygdepeng från vindkraften som en möjlighet, med stora pengar att "hämta hem" till bygdens utveckling.

Men omställningsfrågorna är också viktiga.

– Hållbarheten ska vara demokratisk, ekonomisk, social, miljömässig och nu också kulturell. Det arbete med Omställning Sverige som vi nu arbetar med är pådrivande och visar landsbygdens möjligheter och resurser för inte minst energi- och livsmedelsproduktion, säger Kenneth.

Kenneth Nilshem kommer från Arbrå i Gävleborgs län och har jobbat med landsbygdsutveckling sedan tonåren. Han har ett mångårigt engagemang i bland annat Studieförbundet Vuxenskolan, han har varit kommunstyrelseordförande i Bollnäs och landsbygdsutvecklare i Söderhamns kommun. Kenneth har även arbetat som nationell inspiratör i Landsbygdsprogrammet och för närvarande arbetar han med trafik- och kulturpolitik i Gävleborgs län.

Inez Abrahamzon bor i Latikberg i Västerbotten, är pedagog och journalist och har arbetat med landsbygdsutveckling på det ena eller andra sättet större delen av sitt liv. Inez startade Hela Sverige ska levas första länsbygderåd, i Västerbotten, tillsammans med bland andra Maud Olofsson, före detta centerledare. För närvarande kombinerar Inez ordförandeskapet i Hela Sverige ska leva med att vara egenföretagare.

Vill du ha mer information, kontakta oss

Inez Abrahamzon, mobilnummer: 070-695 56 70

Kenneth Nilshem, mobilnummer: 070-651 35 44

Hela Sverige ska leva

Stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Cirka 5 000 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

Taggar:

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se