Pressträff: Nu skapar vi europeisk historia!

Dag: 3 september,  Tid: 10.00, Plats: Europarlamentet, rum A5G1.
Frågor: besvaras av Inez Abrahamzon, +46 70 695 56 70
Efter den internationella presskonferensen finns representanter för de nordiska organisatörerna samt finska och svenska Europaparlamentariker på plats för att svara på frågor.

Den 13 november anordnas för första gången i historien en gemensam europeisk landsbygdsriksdag. Företrädare för gräsrötter från hela Europa kommer att samlas under en dag i Bryssel för att enas om vad som är de viktigaste utvecklingsfrågorna. Det handlar om att påverka politiker och andra makthavare men också om att lyfta fram gemensamma frågor och driva dem strategiskt både på nationella och internationella nivåer.

Landsbygdsrörelsen växer i hela Europa. Människor organiserar sig och även om det sker på olika sätt pågår en historisk mobilisering ute i Europas landsbygd. I flera länder, främst i Norden och Baltikum, finns organisationer som företräder lokala utvecklingsgrupper, andra länder som Polen och Slovenien har bildat nätverk av engagerade NGO:s och institutioner. Många länder/regioner har också genomfört egna nationella landsbygdsriksdagar som exempelvis Holland och Brandenburg, andra står i begrepp att hålla sin första, bland annat Skottland.   

Ny demokratisk standard!
Den europeiska landsbygdsriksdagen har inspirerats av finska och svenska modeller där gräsrötter och beslutsfattare möts på lika villkor. Vi går nu ett steg till och använder internet för att skapa mer direktdemokrati. Alla kan skicka in motioner till riksdagen som läggs direkt ut på nätet och kan debatteras där. Dessutom kan vem som helst med intresse, kunskaper och engagemang ansöka om en plats till den Europeiska landsbygdsriksdagen, ERP.

Det här är ett helt nytt sätt att låta landsbygdens människor komma till tals och få en chans att påverka rakt in i den europeiska maktens centrum!  Läs mer på www.europeanruralparliament.com

Den Europeiska landsbygdsriksdagen kommer att genomföras  i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, (EESK) lokaler.  

Åse Blombäck & Staffan Nilsson  Eero Uusitalo  Inez Abrahamzon         Hannes Lorenzen      Bert Broekhuis

Hela Sverige ska leva                       SYTY/ERA        Hela Norden ska leva  PREPARE                      ERCA                            

Huvudansvariga är de europeiska nätverken: The European Rural Alliance, ERA, The European Rural Community Association, ERCA och Partnership for Rural Europe, PREPARE.  Riksdagen kommer att genomföras i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, EESK:s lokaler.  
Eventet kommer att planeras i samverkan med flera nätverk och organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling, men huvudsakliga organisatörer är:
Hela Sverige ska leva, Soumen Kylätoiminta ry, SYTY och Hela Norden ska leva. 

Taggar:

Om oss

4700 lokala utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och ett 40-tal medlemsorganisationer som arbetar för hållbara, företagsamma bygder i hela landet – det är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Läs mer på www.helasverige.se

Media

Media