Jämlikhet, mångfald och klimat - Riksteaterns kongress 2019

I helgen höll Riksteatern kongress i Karlstad. Mer än 250 lokala representanter från hela Sverige var på plats för att fatta beslut kring vilka mål och vilken riktning Riksteatern ska ha de närmsta fyra åren. I fokus stod beslut om strategier för jämlikhet, mångfald och miljö.

Riksteatern fortsätter sitt arbete för att uppnå sin vision scenkonst för alla överallt. I helgen klubbades Riksteaterns strategi för jämlikhet och mångfald igenom. Målsättningen är att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i konsten och samhället. Detta ska långsiktigt visa sig i tjänstetillsättningar, publik och även inom scenkonsten – till exempel vilka historier som berättas och vem som står på scen.

I helgen fattades även beslut om Riksteaterns strategi för minskad klimatpåverkan. Riksteatern ska vara en organisation som bedriver sin verksamhet med målsättningar som ligger i linje med Riksdagens miljömål kopplade till klimatpåverkan och med målen i internationella avtal rörande klimatpåverkan som Sverige undertecknat.

– Vi ser att klimatförändringar till följd av mänsklig aktivitet är och blir en alltmer prioriterad och uppmärksammad fråga bland kreatörer, anställda, publik, medlemmar, staten och andra av Riksteaterns intressenter. För att vi, Riksteatern, ska förbli relevant behöver vi ta den frågan på allvar både på, bakom och framför scenen, säger Berit Högman, ordförande Riksteatern. 

Årets kongress behandlade även 63 motioner från föreningar runt om i landet. Dessa har handlat om bland annat påverkan av repertoar och stöd till lokala riksteaterföreningar.

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se 
Tel: 070- 528 991 5

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullbergbaletten är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Om oss

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Närmare 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Tyst Teater producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Prenumerera