Nu påbörjas handlingsplan för Riksteaterns cirkusuppdrag

Report this content

Från och med den här veckan har Riksteatern rekryterat Åsa Johannisson och Magali Bancel för att ta fram en handlingsplan för det cirkusuppdrag som Riksteatern fick av kulturdepartementet i höstas. 

Det var i början av hösten 2020 som Riksteatern fick ett utökat uppdrag av regeringen med fokus på att utveckla den samtida cirkusen. “Riksteatern ska främja utveckling och spridning av den samtida cirkusen i hela landet genom samarbeten med nationella, regionala och lokala aktörer och därmed skapa förbättrade förutsättningar för cirkuskonstnärer att verka i Sverige och göra konstformen tillgänglig för fler.” 

Åsa Johannisson har regisserat och skrivit manus för cirkus, bedrivit konstnärlig forskning inom cirkus samt utbildat cirkusartister på såväl Cirkuspiloterna (den första cirkusartistutbildningen i Norden) och Cirkus Cirkör som på Institutionen för cirkus vid Stockholms konstnärliga högskola. Åsa har också varit verksamhetsledare och konstnärlig ledare för cirkuskompaniet Circus Glass Royale.

Magali Bancel har en karriär som frilanscirkusartist och har bland annat byggt upp cirkuskompaniet Compagnie Isis i ett av Frankrikes mest utsatta områden. De senaste nio åren har hon arbetat som cirkusregissör, cirkusartist och producent på Östgötateatern, där hon varit en drivande kraft i teaterns cirkussatsning. Hon har också varit involverad i projektet Nycirkus Öst som genomförts i region Östergötland.

Vi kommer att börja med att föra en dialog med olika aktörer inom cirkusbranschen liksom med lokala teaterföreningar och andra arrangörer runtom i landet. Jag tycker att det ska bli väldigt roligt att arbeta med detta och att få bidra till utvecklingen av den samtidiga cirkusen i Sverige på lång sikt, säger Åsa Johannisson. 

Den finns en enorm potential i att cirkuskonstnärer hittar ett hem hos Riksteatern. Jag tar
med mig en mängder av erfarenheter från min bakgrund både i Sverige och andra delar av världen när det gäller att bygga upp cirkus på landsbygd, hitta en publik liksom att utbilda politiker och publik om vad cirkus är, säger Magali Bencel. 

Handlingsplanen, som planeras vara klar 30 juni 2021, ska utgå från cirkuskonstnärers olika förutsättningar och behov samt ta cirkusens olika konstnärliga uttryck, ambitioner och format i beaktande men också utgå från de olika förutsättningar som gäller för landets lokala riksteaterföreningar.  
 

I Åsa och Magali får vi två mycket kompetenta personer som borgar för en bra handlingsplan som tar ansvar för både arrangörers och konstnärers perspektiv. Den samtida cirkusen har stora förutsättningar att utvecklas utifrån Riksteaterns vision om scenkonst för alla överallt, säger Magnus Aspegren, vd på Riksteatern.

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se 
Tel: 070- 528 991 5

Om Riksteatern
Riksteatern är hela Sveriges scen och grundandes 1933 för att alla delar av Sverige skulle få möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Sedan dess turnerar Riksteatern året runt i Sverige för att sätta tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern är en folkrörelse och en förutsättning för arbetet är landets närmare 230 lokala teaterföreningar som engagerar sig för kunna erbjuda angelägen scenkonst lokalt. Riksteatern har drygt 35 000 medlemmar.

Riksteatern Crea producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Media

Media