Undersökning: Intresset för danskonst ökar i Sverige

Report this content

Danskonstevenemang har ökat kraftigt de senaste åren visar en ny undersökning som Riksteatern gjort. Det anordnas fler dansföreställningar jämfört med tidigare samtidigt som efterfrågan från publiken ökar. Danskonsten som tidigare varit centrerad till Stockholm, Malmö och Göteborg ökar nu även i andra delar av landet.

 – Vi ser riksteaterföreningarnas betydelse för ett levande kulturliv i hela landet och vilken skillnad vi faktiskt gör. Genom engagemang och nyfikenhet har danskonsten nått fler människor och nya platser, säger Mia Larsson, danschef på Riksteatern.

  Undersökningen är genomförd av Riksteatern och tittar på danskonst mellan år 2015 - 2019 där Riksteatern på något vis har varit involverad, som arrangör eller producent. Mätningen visar att riksteaterföreningarnas ideella arbete även har lyft och gett övriga producenter av dans möjlighet att presentera mer dans.  Hos riksteaterföreningar har antalet arrangerade dansföreställningar mer än fördubblats sedan 2015. Publiken har sedan samma år ökat med mer än en tredjedel.

 – Fria konstnärernas egen verksamhet är viktig för Riksteatern och vi vet att det inom scenkonstvärlden är konstnärerna som drabbats hårdast till följderna av pandemin. Att nu få siffror på att publiken längtar efter och vill ha danskonst i sina liv är därför mycket stärkande i vårt fortsatta arbete med att sprida dans, säger Mia Larsson.

Riksteatern har sedan 2014 haft ett utökat dansuppdrag från regeringen. Detta innebär att dansavdelningen ska tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen. Fokus ligger särskilt på att öka tillgången till samtida danskonst, öka kunskapen om konstområdet samt att ge koreografer och dansare möjlighet att utveckla sitt konstnärskap i hela landet. Riksteaterns dansavdelning bjuder varje år in till fem produktionsresidens för koreografer och danskreatörer som ett led i Riksteaterns uppdrag för dansens utveckling i Sverige. Riksteatern bedriver även regional dansresidens i Skåne, Norrbotten, Värmland, Västra Götaland och Östergötland i samverkan med regioner och lokala samarbetspartners.

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se 
Tel: 070- 528 991 5

Om Riksteatern
Riksteatern är hela Sveriges scen och grundandes 1933 för att alla delar av Sverige skulle få möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Sedan dess turnerar Riksteatern året runt i Sverige för att sätta tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern är en folkrörelse och en förutsättning för arbetet är landets närmare 230 lokala teaterföreningar som engagerar sig för kunna erbjuda angelägen scenkonst lokalt. Riksteatern har drygt 35 000 medlemmar.

Riksteatern Crea producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.

Media

Media