Undersökning: Risk för minskade anslag till kulturen

Report this content

Splittrad bild bland landets kulturpolitiker gällande om besparingar inom kulturen är att vänta eller inte som en följd av coronapandemin. Detta visar en ny nationell undersökning som Riksteatern släpper idag, gjord av Kantar Sifo. Majoriteten är optimistisk, men fyra av tio politiker tror att det blir mindre pengar till kulturen om kommunerna måste spara in som en följd av pandemin.

Syftet med undersökningen är att ge en indikator på hur stor risken är att landets kommuner kommer att spara in på anslagen till kulturområdet som en följd av den pågående coronapandemin. Över 400 kulturpolitiker deltog i undersökningen.

På frågan om kulturen i framtiden kommer att drabbas av mindre anslag om kommunen måste göra besparingar, som en följd av pandemin, svarar 51 procent att det inte är sannolikt. Men samtidigt tror 42 procent av de tillfrågade att besparingar inom kulturen är att vänta. Resultatet är likartat över landet och samma tendenser går att se i samtliga regioner.

– Att en majoritet av kulturpolitikerna anser att det inte blir besparingar är självklart positivt. Men samtidigt tror mer än var tredje att det finns en risk för mindre anslag, vilket sänder oroväckande signaler till alla lokala kulturverksamheter och våra ideellt arbetande teaterföreningar som möjliggör scenkonst i hela landet. Deras finansiering är till stor del är beroende av kommunala anslag, säger Magnus Aspegren, vd på Riksteatern.

Trots oro för nedskärningar är det få kulturpolitiker som anser att anslagen till kulturen i första hand bör sänkas om kommunen måste spara in som en följd av pandemin, totalt bara 13 procent av de tillfrågade. Av dessa anser de flesta att det bör sparas in på finansiering till kulturprojekt, kommunala kulturverksamheter och stöd till kulturevenemang.

82 procent av de tillfrågade kulturpolitikerna anser att kulturen inte är ett område som i första hand ska drabbas besparingar även om kommunen behöver spara pengar. En majoritet anser till och med att anslagen bör öka eller vara kvar på samma nivå som idag.

– Snart ett år av nedstängda kulturverksamheter har fått många att inse hur viktig kulturen är för oss. Det är glädjande att de politiker som ansvarar för kulturfrågor vill se ökade anslag, frågan är om samma vilja finns hos landets kommunfullmäktige? Nu finns möjligheten att inte bara säkerställa att kulturen fortsatt är en vital del av vår demokrati, utan även se till att de som tidigare inte kunde ta del av kulturen nu blir inkluderade. För att lyckas med det behövs fler satsningar på kulturen i hela landet, fortsätter Magnus Aspegren.   

Om undersökningen:
Genomfördes bland 459 kommunpolitiker i kulturnämnden eller motsvarande. Politiker från 280 av Sveriges 290 kommuner deltog i undersökningen som var en kombination av telefonintervjuer och webbenkät. Undersökningen gjordes av Kantar Sifo på uppdrag av Riksteatern under perioden 24 november till 14 december 2020.

Undersökningen i korthet:

  • 42 procent anser att det är ganska sannolikt eller mycket sannolik att kulturen drabbas, om besparingar genomföras med anledning av coronapandemin.
  • 51 procent menar att det inte är särskilt sannolikt eller inte alls sannolikt att kulturen kommer drabbas av nedskärningar till följd av coronapandemin. 
  • 82 procent anser att kulturen inte är ett område som ska utsättas för besparingar även om kommuner behöver spara pengar. 
  • 13 procent anser dock att besparingar även ska ske inom kulturen.   
  • Det finns ett starkt stöd bland kulturpolitiker för att anslagen till kulturen bör vara kvar på samma nivå eller öka. 53 procent anser att de bör öka. 40 procent anser att de bör vara kvar på̊ samma nivå̊.

Läs undersökningen i sin helhet: riksteatern.se/undersokning

För mer information: 
Anna Gerdin
Press- och PR-ansvarig 
anna.gerdin@riksteatern.se 
Tel: 070- 528 991 5

Om Riksteatern
Riksteatern är hela Sveriges scen och grundandes 1933 för att alla delar av Sverige skulle få möjlighet att uppleva professionell scenkonst. Sedan dess turnerar Riksteatern året runt i Sverige för att sätta tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern är en folkrörelse och en förutsättning för arbetet är landets närmare 230 lokala teaterföreningar som engagerar sig för kunna erbjuda angelägen scenkonst lokalt. Riksteatern har drygt 35 000 medlemmar.

Riksteatern Crea producerar banbrytande scenkonst på svenskt teckenspråk och är en del av Riksteatern. Även Cullberg är en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.