• news.cision.com/
  • RISE/
  • Svensk animaliesektors konkurrenskraft ska utvecklas med nationellt kunskapsnav

Svensk animaliesektors konkurrenskraft ska utvecklas med nationellt kunskapsnav

Report this content

Ett nationellt kunskapsnav bör inrättas för att göra kunskap tillgänglig och användbar. Syftet är att främja innovation och bidra till stärkt konkurrenskraft i svensk animalieproduktion skriver Jordbruksverket i en ny rapport. Jordbruksverket föreslår att RISE ska leda kunskapsnavet. 

-    Vi välkomnar Jordbruksverkets förslag. RISE har god erfarenhet av att leda den här typen av kunskapsutveckling med målet att utveckla hela branscher. Som Sveriges forskningsinstitut är vi den länk mellan akademi och näringsliv som behövs för uppdraget, säger Pia Sandvik, vd för RISE.

Svensk jordbrukssektor står för god djurhållning och hållbar produktion. För att bevara denna kvalitetsstämpel och stärka konkurrenskraften på ett internationellt plan krävs innovationsförmåga och ständig förnyelse. Tillgång på användbar kunskap är därmed helt nödvändigt för svenska lantbruksföretag. Jordbruksverket har därför haft ett uppdrag från regeringen att föreslå konkreta lösningar som ska främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning.  

Jordbruksverkets kartläggning och analys visar att det svenska kunskaps- och innovationssystemet inom animaliesektorn, som förutom mjölk-, kött och äggproduktion även inkluderar hästnäringen, är fragmentiserat och det finns ett stort behov av samverkan, såväl mellan aktörerna i systemet som mellan forskning och praktik. Kunskapsöverföringen behöver samordnas och effektiviseras för att omvandla kunskap till praktisk nytta.  

I rapporten föreslås att RISE får ansvaret för att inrätta ett nationellt kunskapsnav för svensk animalieproduktion. En grundläggande tanke är att aktörer med intresse av att utveckla och skapa tillväxt i svensk djurhållning ska använda kunskapsnavet för att mötas, fånga upp gemensamma behov och hitta samarbetsmöjligheter. Målet är att snabbt nå ut med kunskap till berörda och att fånga upp nya behov, hos företagare och rådgivningsorganisationer, som kan utvecklas till konkreta projekt och lösningar. 
-    Samverkan är avgörande för kunskapsnavets framgång och RISE ser därför fram mot ett nära samarbete med alla aktörerna för att deras särskilda utmaningar såväl som sektorns utmaningar tas hand om, säger Jørgen Korning, enhetschef RISE. 

-    Det behövs en oberoende part med förankring i både forskning och praktik då kunskapsnavet ska fokusera på produktionsfrågor på gårdsnivå, säger Sone Ekman på Jordbruksverket som är författare till rapporten. 

För mer information, kontakta gärna
Jørgen Korning, enhetschef på RISE
jorgen.korning@ri.se eller 010 516 69 96

Sone Ekman, utredare Jordbruksverket
sone.ekman@jordbruksverket.se


 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media