Bokslutskommuniké 1 september 2016 - 31 augusti 2017

Avsevärd resultatförbättring på helåret

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 4 Mkr (6). Försäljningen i jämförbara svenska butiker var stabil och klart bättre än marknadens negativa utveckling under kvartalet. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av en något lägre bruttomarginal, ökade marknadsinvesteringar samt leveransförseningar i Polarn O. Pyret. Rörelseresultatet för helåret ökade till 63 Mkr (36).

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2017 – 31 AUGUSTI 2017 I SAMMANDRAG 

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 0,2 procent, vilket var bättre än marknadens minskning om 2,4 procent.
 •  Nettoomsättningen uppgick till 555 Mkr (555).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (6).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -13 Mkr (10), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -11 Mkr (7). 
 •  Vinst per aktie uppgick till -0,38 kronor (0,31).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24 Mkr (18).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2016 – 31 AUGUSTI 2017 I SAMMANDRAG

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under perioden med 0,7 procent, vilket är bättre än marknadens minskning om 2,0 procent. 
 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 222 Mkr (2 173).  
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 110 Mkr (88).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 63 Mkr (36). 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (26), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -14 Mkr (0). 
 •  Vinst per aktie uppgick till 0,90 kronor (0,76). 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51 Mkr (64).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie (0,25).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Förvärv av Frontmen.com för att ytterligare stärka den digitala utvecklingen. 

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 KL. 07:30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Kristian Lustin, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 524 63, 0768 87 24 63,
e-post: kristian.lustin@rnb.se

 RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom butikskoncepten Brothers och Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar