Citat

Brothers har det senaste 18 månader genomgått stora förändringar som gjort bolaget redo att öka sin försäljning och lönsamhet, vilket de visat de senaste sex månaderna. Det känns nu tryggt att lämna över Brothers till Jotunfjell som har ett genuint fokus på detaljhandel. Jag har fullt förtroende att de kommer att fortsätta utveckla Brothers till en framgångsrik herrmodekedja
Kristian Lustin, RNB Retail and Brands VD
Vi har nu slutfört omstruktureringen av RNB och med det föreslagna förvärvet av Coala Life skapas goda möjligheter för RNB:s aktieägare att kapitalisera på den snabba digitaliseringen av sjukvården som nu sker med nya molnbaserade teknologier på distans. Coala Life är synnerligen väl positionerade och drivs av ett entreprenöriellt team med goda erfarenheter i att bygga globala och framgångsrika bolag
Per Thunell, ordförande i RNB
Någon gång under hösten 2019 blir ägarförändringar en möjlighet för något eller några av bolagen. Sonderingar har påbörjats och diskussioner pågår.
Magnus Håkansson VD
Tendensen för bolagen i RNB fortsatte i årets första kvartal med både en högre försäljning och en försäljning som var betydligt bättre än marknaden.
Magnus Håkansson, CEO
För RNB är detta en intressant investering finansiellt, men också ett steg i vårt hållbarhetsarbete
RNB's VD Magnus Håkansson
”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”,
Magnus Håkansson CEO