Delårsrapport för perioden 1 september 2018 - 30 november 2018

Ökad försäljning för RNB

RNBs försäljning ökade i första kvartalet. Trenden från förra kvartalet fortsatte i innevarande kvartal med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i Sverige. Även försäljningen i övriga länder ökade under kvartalet. Tillväxten i e-handeln var kraftig med en ökning på mer än 60% i kvartalet. Affärsområdenas underliggande trender fortsatte i kvartalet och omställningsarbetet fortgår i ett högt tempo. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 36 Mkr (40).

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2018 – 30 NOVEBER 2018 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen ökade till 600 Mkr (583).
  • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 2,8 procent.
  • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 2,4 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -3,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (40).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (45).
  • Resultat per aktie var 0,77 kronor (1,34).  
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47 Mkr (62).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Polarn O. Pyret vann kategorin Årets Inredningskoncept på Habit Modegalan 2018.
  • I november offentliggjordes att styrelsen hade beslutat att föreslå årsstämman att uppdra åt styrelsen att genomföra en omstrukturering av koncernen. Syftet är att synliggöra och skapa aktieägarvärden. Detta föreslås genomföras genom att förändra koncernmoderbolagets huvudinriktning från att skapa synergier med ambitionen att bredda plattformen till att självständiggöra bolagen och minimera gruppstrukturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB 
08-410 520 02, 
e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Kristian Lustin, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB 
08-410 524 63, 
e-post: kristian.lustin@rnb.se

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 klockan 07:00 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Tendensen för bolagen i RNB fortsatte i årets första kvartal med både en högre försäljning och en försäljning som var betydligt bättre än marknaden.
Magnus Håkansson, CEO