RNB emitterar en senior säkerställd obligation om 400 miljoner kronor

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) emitterar en senior säkerställd obligation om 400 miljoner kronor med en löptid om 3 år på den nordiska obligationsmarknaden.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 600 räntepunkter och har ett slutligt förfallodatum den 2 februari 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Inledningsvis emitteras 400 miljoner kronor. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer att användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.

Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”, säger Magnus Håkansson CEO.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 klockan 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 520 02,
e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Kristian Lustin, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 524 63,
e-post: kristian.lustin@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

  

  

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Emissionen av obligationslånet skapar förutsättningar för en mer flexibel finansiering och öppnar upp för nya investerare i RNB Retail and Brands”,
Magnus Håkansson CEO