Delårsrapport första kvartalet 2002-2003

Report this content

Delårsrapport 1 september - 30 november 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 243,9 (175,3) Mkr. · Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (17,0) Mkr. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 (6,3) Mkr. · Bruttovinstmarginalen ökade till 55,1 (54,8) procent. · Champagnegruppen med 24 modebutiker ingår i rnb:s räkenskaper från september 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00490/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00490/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar