Ökad försäljning och positiv resultatutveckling i december månad

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 22 januari 2018 att Bolaget överväger en emission av en senior säkerställd obligation. En serie möten med obligationsinvesterare kommer att inledas den 24 januari 2018. Med anledning därav väljer Bolaget att kommunicera en ”mid-quarter update” med utvecklingen för december månad.

Totala försäljningen för alla jämförbara butiker i RNB utvecklades positivt i december 2017 med +2,1% jämfört med föregående år. För jämförbara butiker i Sverige var ökningen +0,8% jämfört med föregående år. Under samma period sjönk den svenska klädmarknadens försäljning i jämförbara butiker med -4,7 procent enligt Stilindex.

Den positiva försäljningsutvecklingen för RNB innebar att rörelseresultatet, EBIT, också var bättre i december än under motsvarande månad föregående år.

Denna kommunikation innebär inte en prognos för det andra kvartalet 2017/2018 som helhet utan syftar till att säkerställa att kapitalmarknaden har tillgång till samma information.

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 klockan 10.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 520 02, 0768 87 20 02,
e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Kristian Lustin, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS AB
08-410 524 63, 0768 87 24 63,
e-post: kristian.lustin@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Inom affärsområdet Departments & Stores drivs avdelningar på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. Koncernen har närmare 270 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen RNBS.

  

  

Om oss

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har drygt 260 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS).

Prenumerera

Dokument & länkar