RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 6 oktober 2020

Report this content

Den 6 oktober 2020 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till

SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som offentliggjordes av Bolaget och Agenten den 6 oktober 2020 och distribuerades till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna"), föreslog Bolaget att Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet skulle besluta om en förlängning av den pågående betalningsblockeringen

(Eng. Company Reconstruction Payment Block Event) (såsom definierat i Obligationsvillkoren) till och med den 21 januari 2021 ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef. Tel: 08-410 524 63, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 17:00 CEST.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 190 butiker och e-handelsplatser i 10 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

Dokument & länkar