RNB Retail and Brands AB (publ) offentliggör resultatet av det skriftliga förfarandet som påkallades den 11 januari 2021

Den 11 januari 2021 instruerade RNB Retail and Brands AB (publ) ("Bolaget") Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån upp till
SEK 600,000,000 med ISIN SE0010625830 ("Obligationen"), att kalla till skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen ("Obligationsvillkoren").

Såsom beskrivits närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som publicerats av Bolaget och Agenten den 11 januari 2021 och distribuerad till innehavarna av Obligationen ("Obligationsinnehavarna") var syftet med det Skriftliga Förfarandet, bland annat, att förlänga den nuvarande Betalningsblockeringen (såsom definerat i Obligationsvillkoren) (Eng. Payment Block Event) till den 31 mars 2021 och att göra vissa justeringar av Intercreditoravtalet (såsom definerat i Obligationsvillkoren), i syfte att möjliggöra att vissa säkerheter ställs till Danske Bank såsom Original Super Senior Facility Creditor ("Förslaget").

Bolaget meddelar idag att Obligationsinnehavarna har godkänt Förslaget.

En erforderling andel av Obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att kvorumkravet skulle vara uppfyllt och en erfordlig majoritet av de deltagande Obligationsinnehavarna röstade för Förslaget. Det beslutades därför att Förslaget har godkänts av Obligationsinnehavarna. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder i kraft omgående och de justerade Obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef. Tel: 08-410 524 63, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 klockan 09:00 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 190 butiker och e-handelsplatser i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Prenumerera

Dokument & länkar