• news.cision.com/
  • RNB RETAIL AND BRANDS/
  • RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att waiva vissa bestämmelser i villkoren för dess utestående obligationslån

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i syfte att waiva vissa bestämmelser i villkoren för dess utestående obligationslån

Report this content

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") för att waiva vissa bestämmelser i villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").

Bolaget offentliggjorde tidigare idag, via ett pressmeddelande, att en överenskommelse träffats med NK Retail AB avseende försäljningen av tillgångarna i Departments & Stores till en preliminär köpeskilling motsvarande SEK 58 miljoner ("Transaktionen"). Transaktionen förväntas genomföras den 3 februari 2021, under förutsättning att innehavarana av Obligationslånet ("Obligationsinnehavarna") godkänner Transaktionen.

Syftet med det Skrifliga Förfarandet är, bland annat, att waiva alla uppsägningsgrunder som kan komma att föreligga som ett resultat av Transaktionen och inhämta Obligationsinnehavarnas bekräftelse på Departments & Stores och Polarn O. Pyrets betalning av ackordslikviderna.

För en fullständig beskrivning av begäran om waivern och beskräftelse som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se "Notice of Written Procedure" som idag publicerats på Bolagets hemsida.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef. Tel: 08-410 524 63, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021 klockan 23:00 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers, Departments & Stores, Man of a kind och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 190 butiker och e-handelsplatser i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Prenumerera

Dokument & länkar