• news.cision.com/
  • RNB RETAIL AND BRANDS/
  • RNB Retail and Brands AB uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning om Coala-Life AB

RNB Retail and Brands AB uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning om Coala-Life AB

Report this content

RNB Retail and Brands AB ("RNB" eller "Bolaget") offentliggör att Nasdaq Stockholm AB idag har meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market. RNB offentliggör idag också den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av den transaktion som RNB offentliggjort genom pressmeddelande den 27 september 2021, varigenom RNB avser förvärva Coala-Life AB ("Coala Life") genom apportemission och vidare genomföra ett byte av marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market.

Under förutsättning att den extra bolagsstämman i RNB den 29 oktober beslutar i enlighet med förslagen i kallelsen till stämman, kommer RNB ansöka om att Bolagets aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på RNB:s och Coala Lifes respektive hemsidor.

RNB: https://www.rnb.se/Investor-relations/Bolagsbeskrivning-Coala-Life-AB1/

Coala Life: https://cdn.coalalife.com/uploads/sites/1/2021/10/Bolagsbeskrivning-Coala-Life.pdf

Om Coala Life:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala Life har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor på distans.

Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen, utan behov att besöka någon vårdenhet. Coala Lifes lösningar bygger på mångårig svensk forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 ansvarar företagets dotterbolag, Coala Life Inc, med säte i Kalifornien, för USA-marknaden. Över 350 vårdgivare och 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. Knappt 10 000 patienter har använt Coala Heart Monitor för att följa sitt hjärta i huvudsakligen Europa och USA. För mer information se www.coalalife.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef RNB, +468-410 524 63, kristian.lustin@retailandbrands.se
Dan Pitulia, VD Coala Life AB, +46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, Co-founder, CSO & IR Coala Life AB, +46 70 7906734 philip.siberg@coalalife.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 klockan 15:30 (CEST).