RNB Retail and Brands ansöker om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

Report this content

Styrelsen för RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att ansöka om avnotering av RNB:s aktie från Nasdaq Stockholm.

Den 27 september 2021 offentliggjorde RNB avsikten att förvärva samtliga aktier i Coala-Life AB genom apportemission av aktier i RNB och i samband därmed byta marknadsplats från Nasdaq Stockholm till Nasdaq First North Growth Market. Den 22 oktober 2021 kommunicerade Bolaget att Nasdaq Stockholm AB meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market. Mot bakgrund av detta har styrelsen för RNB idag beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef RNB, +468-410 524 63, kristian.lustin@retailandbrands.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 12:30 (CEST).