RNB Retail and Brands erhåller villkorat godkännande om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq Stockholm

Report this content

RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) meddelade genom pressmeddelande den 26 oktober 2021 att RNB:s styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. RNB har idag erhållit godkännande om avnotering av Bolagets aktie från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att RNB:s aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Bolagets aktie godkänns för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market kommer sista dag för handel på Nasdaq Stockholm att vara den 8 november 2021 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market att vara den 9 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520 00, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 11:30 (CEST).