RNB SÄLJER POLARN O. PYRET TILL PROCURITAS

Report this content

RNB Retail and Brands AB (publ) har idag avtalat att sälja Polarn O. Pyret till Procuritas för 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis i preliminär köpeskilling.

RNB Retail and Brands AB har tidigare informerat om processen för att skapa fristående dotterbolag i koncernen och slutligen avyttra dotterbolagen till stabila och lämpliga ägare. Efter att ha avyttrat verksamheten i Departments & Stores tidigare under året har nu avtal ingåtts för att avyttra Polarn O. Pyret till Procuritas Fond VI. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 330 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Den slutliga köpeskillingen, likviden och kassaflödeseffekter kommer att presenteras i samband med att affären slutförs, vilket förväntas ske under innevarande finansiella kvartal. Affären är villkorad av slutligt formellt godkännande från RNB Retail and Brand AB:s obligationsinnehavare samt Konkurrensverket. Processen för att hitta en lämplig lösning för resten av koncernen inklusive Brothers fortgår. ”Den framgångsrika avyttringen av Polarn O. Pyret är ett bevis på bolagets fundamentala styrkor, ett starkt varumärke och en stark kanalstrategi. Polarn O. Pyret är ett bolag som under pandemin bevisat att de har en digital affär som är väldigt konkurrenskraftig, och ett sortiment som är attraktivt. Att försäljningen nu kommer till stånd är ett resultat av allt hårt arbete för att göra bolaget bättre rustat för framtiden. Jag känner mig trygg i att Procuritas blir ett bra hem för Polarn O. Pyret. Med Polarn O. Pyret delar de en passion för hållbarhet och långsiktighet, med barnen främst,” säger Kristian Lustin, RNB Retail and Brands VD.

 

Om Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret är ett varumärke för baby- och barnkläder som startades år 1976 med viljan att göra kläder som låter barn vara barn. Idag har vi 45 år i branschen och är ett ledande kvalitetsvarumärket i Norden som också säljs på flera marknader världen över. Vi gör kläder som tål att älskas, tvättas och slitas på och som tillslut kan ärvas vidare till nästa barn, och nästa. Vi kallar det design som håller.  För mer information gå in på www.polarnopyret.se

Om Procuritas

Procuritas investerar i och utvecklar mellanstora nordiska bolag. Med en passion för företagande har vi under drygt trettio år investerat i över 45 bolag med syfte att bidra till att accelerera tillväxt och realisera bolagens fulla potential. Vi står för engagemang och en stark tro på partnerskap för att bygga långsiktigt starka och hållbara verksamheter. För mer info, se www.procuritas.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Lustin, VD och koncernchef, via
Oscar Karlsson, Brunswick Group, okarlsson@brunswickgroup.com, 0709-62 78 42

Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 klockan 23:55 CET.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker och e-handel inom mode, konfektion och accessoarer. Fokus är att ge en service och köpupplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs genom koncepten Brothers och Polarn O. Pyret. Koncernen har cirka 140 butiker och e-handelsplatser i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS är noterat på Nasdaq Stockholm (RNBS). www.rnb.se

  

  

Dokument & länkar