CCL lanserar revolutionerande produkt för sedelsäkerhet med Rolling Optics teknologi

Report this content

Genom ett tätt samarbete har CCL Secure Ltd (“CCL”) och Rolling Optics lyckats integrera Rolling Optics unika 3D-teknologi i CCLs tillverkningsprocess av polymera sedlar. Produkten som lanseras nu heter CINEMATM och möjliggör fullständig integration av Rolling Optics säkerhetseffekter redan under sedelsubstratets första tillverkningssteg. Detta exemplifieras genom tillverkning och lansering av en så kallad ”House Note”, en sedel utan land och med neutrala motiv som innehåller CINEMATM-effekten.

Se hur denna ”House Note” ser ut:

https://cclsecure.com//Cinema/ eller  https://player.vimeo.com/video/448480713

CCL är den största producenten i världen av polymera sedlar med ca 80 procent av marknaden och förser idag 24 länder med polymera sedlar i över 140 valörer. CCL producerar idag cirka fyra miljarder sedlar per år och hade vid 2018 års slut totalt sett sedan starten 1989 producerat fler än 60 miljarder sedlar.

Med länder som Kanada och Storbritannien på listan över kunder som nyligen har bytt från papperssedlar till polymera sedlar, förväntas ytterligare länder följa denna trend. CCL är den ledande aktören i en marknadstransformation vad gäller sedlar, där polymera substrat och hybridsubstrat ersätter traditionella papperssedlar. Polymera sedlar anses vara mer hållbara och miljövänliga, mer hygieniska och svårare att kopiera än papperssedlar.

Rolling Optics har sedan 2015 samarbetat med CCL Secure (tidigare Innovia Security). Ett avtal mellan Rolling Optics och CCL ger CCL en icke-exklusiv licens att använda Rolling Optics teknologi för integration i sedlar där Rolling Optics erhåller en royaltyersättning per tillverkad och såld sedel med Rolling Optics 3D-teknologi.

Partnerskapet med CCL är av strategisk betydelse för Rolling Optics och öppnar för betydande långsiktiga möjligheter inom affärsområdet High Security. För innevarande år förväntas dock samarbetet få begränsad effekt på Rollings Optics omsättning och resultat.

– Det finaste erkännandet en ny teknologi kan få inom säkerhetsbranschen är att integreras i sedlar. Det är en bransch med långa utvecklingstider och säljcykler, men nu är vi där. Den första kommersiella sedeln i begränsad upplaga, en s.k. minnessedel, som innehåller Rolling Optics teknologi förväntas komma ut inom ett år. Därefter förväntar vi oss att den första kommersiella sedeln i större volym lanseras under de närmaste åren. Sedelmarknaden i sig är på lång sikt en minskande bransch i takt med att andra betalningslösningar växer fram, men antalet sedlar förväntas fortsätta växa globalt och vi tror därför att segmentet kommer att generera betydande intäkter för Rolling Optics under många år framöver, säger Axel Lundvall, VD, Rolling Optics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28,  axel.lundvall@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 14:00 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar