Delårsrapport för perioden januari – september 2020

Report this content

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Juli-september

 • Omsättningen för perioden uppgick till 7 174 TKR (2 001)
 • Rörelseresultat uppgick till -4 353 TKR (-4 361) inkl engångskostnader om 2 500 TKR
 • Resultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,03 kr
 • Eget kapital per stamaktie uppgick till 0,60 kr1
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 832 TKR (-4 115)

Januari-september

 • Omsättningen för perioden uppgick till 17 115 TKR (7 854)
 • Rörelseresultat uppgick till -12 980 TKR (-13 921)
 • Resultat per stamaktie uppgick för perioden till -0,22 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 420 TKR (-12 687)

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget meddelade den 29 juli att man tecknat distributionsavtal med Shenzhen YUTO Packaging Technology co. Ltd, en av Kinas ledande leverantörer av premiumförpackningslösningar.
 • CCL Secure Ltd, världens största producent av polymera sedlar, lanserade den 18 augusti en sedelprodukt som inkluderar 3D-effekter skapade med Rolling Optics teknik.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Rolling Optics genomförde den 1 oktober en riktad emission om ca 30 miljoner kronor före emissionskostnader med primärt syfte att stärka ägarbasen. Likviden skall användas för att ytterligare öka Bolagets försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, accelerera Bolagets satsningar inom R&D och IP-rättigheter samt för allmänna löpande kostnader.

Rapport för tredje kvartalet lämnas den 4 november 2020.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: rollingoptics.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar