Förändring av antalet aktier och röster i ICTA AB (publ)

ICTA AB (publ) (”Bolaget” eller ”ICTA”) har som tidigare offentliggjorts enligt kommuniké från årsstämma den 9 maj 2019 beslutat att genomföre en apportemission (”nyemissionen”) av 112 778 nya aktier för förvärv av utestående aktier i koncernbolaget Propeople Inc. Nyemissionen har medfört förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Före nyemissionen uppgick antalet aktier och röster i Bolaget till 14 506 286. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 112 778. Per den 28 juni 2019 uppgår antalet aktier och röster i ICTA till 14 619 064.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Drejer, vd och koncernchef, +45 311 05 363, michael.drejer@icta.se
ICTA AB (publ)
(org nr 556056-5151)

Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 57 A, 7 tr
113 56 Stockholm
info@icta.se

Postadress:
Tulegatan 2 A
113 58 Stockholm 

Tel: +45 661 10 000 
www.icta.se

      
Om ICTA:
ICTA-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Holding ApS och River Cresco AB samt ett minoritetsägande i spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen har 406 anställda och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Vietnam. 

Denna information är sådan information som ICTA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 08.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar